Om oss

Hvem er vi?

EconLink Næringslivsforening er en studentorganisasjon ved Økonomisk institutt (UiO). Foreningen ble grunnlagt i 2006, og har som formål å være bindeleddet mellom studenter på samfunnsøkonomi og næringslivet. Vi består av 15 aktive medlemmer, som bidrar med mye engasjement og innsats for å få dette til.

Hva gjør vi?

Gjennom arrangementer som bedriftspresentasjoner, caseløsninger og bedriftsbesøk, tilrettelegger vi for at studenter og aktører i næringslivet kommer i kontakt.

Vi ønsker å skape en arena der bedrifter kan profilere seg overfor studenter, slik at rekrutteringsjobben blir mer målrettet. Samtidig ønsker vi å øke eksponeringen av samfunsøkonomistudenter som attraktive arbeidstakere. Vårt mål er at aktuelle aktører i næringslivet får muligheten til å formidle sitt budskap, og at studenter fra alle årstrinn på samfunnsøkonomistudiet får et større innblikk i karrieremulighetene.

Dette er oss

Elin Fjelde
Leder
Marie Oseid
Nestleder
Frida Hovland
Økonomiansvarlig
Adrian Munsterhjelm
PR
Linkedin
Jan Henrik Vedeler
PR
Lise Grønland
PR
Instagram
Hevar Said
Bedriftsansvarlig
Selma Jensen
Bedriftsansvarlig
Morten Westgaard
Bedriftsansvarlig
Petter Maxmillian Reuterdal Stenseth
Bedriftsansvarlig
Elizaveta Yushchenko
Samfunnsøkonomene
Marthe Linnestad Storo
Samfunnsøkonomene
Cassandra Myhre
Medlem
Ragnhild Karlsen Dalslåen
Medlem
Nelly Askjer
Medlem