Bedrift

Er du en bedrift som ønsker å profilere deg mot samfunnsøkonomistudenter? EconLink er en studentorganisasjon som jobber for at studenter på samfunnsøkonomi og næringslivet skal komme i kontakt.

Vi tilbyr arrangementer tilpasset bedriftens preferanser. Dette kan for eksempel være bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk eller caseløsninger. Vi i EconLink ønsker et tettere samarbeid mellom aktørene i næringslivet og studentene på samfunnsøkonomi. Dermed tar vi hensyn til hva bedriften ønsker selv, samtidig som vi formidler til bedriften hva studentene ønsker å vite mer om. På den måten bidrar vi til at både arrangementet og interaksjonen blir mest mulig vellykket.

Den tradisjonelle rammen rundt en bedriftspresentasjon er et arrangement på ca 45 – 60 minutter, der bedriften kan presentere sin virksomhet. Det kan være alt fra et lite foredrag om hva bedriften driver med, og hva en samfunnsøkonom kan bidra med hos dere, til en framstilling av et typisk prosjekt dere jobber med. Vi legger også til rette for spørsmål, samt en uformell mingling med forfriskninger.

Econlink kan blant annet tilby:

  • Auditorium på Blindern
  • Bestilling av mat og drikke
  • God reklame og annonsering av presentasjonen til alle aktuelle studenter
  • En evaluering i etterkant med fyldige tilbakemeldinger fra studentene!

I tillegg til bedriftspresentasjoner er det mulig å få lagt ut stillingsannonser på vår Facebookside. Ønsker dere å henvende dere direkte til samfunnsøkonomistudentene på UiO er dette en god kanal. Ta kontakt via e-post: posteconlink@gmail.com